TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski

Gerek salgın sürecinde dayanıklılığın gerek toparlanma sürecine hızla geçişin unsurlarına baktığımızda, bu süreçlerin bel kemiğini dijitalleşmenin oluşturduğunu görüyoruz. Artık oyunun kuralları değil, oyunun kendisi değişiyor.

Dijitalleşmenin, iş yapış yöntemleri, çalışma hayatı, tedarik zincirleri gibi birçok alanda daha fazla yer alması bu süreçte yeni teknolojilere yatırımı ve talebi de artırdı. Dijital dönüşümün itici güçlerinden olan yazılım sektörünün ve etkileşim içinde olduğu dijital sektörlerin toplam büyüklüğünün önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık 2 kat artarak 4 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Pandemi ile artan görüntülü görüşme ve uzaktan çalışma uygulamalarının yarattığı talebin bulut bilişim altyapı yatırımlarını %35 artırdığı görülüyor.

Bu dönemde şirketlerimizin dijital dönüşüm yatırımlarını, çevik ve stratejik bir planlama çerçevesinde gerçekleştirmeleri, etkinliği ve başarıyı belirleyen unsurlar olacak. Dönüşüm sürecinin insan kaynağından veri güvenliğine, iletişim altyapısından organizasyon yapılarına ve paydaşlarla iş birliklerine kadar her alanda bütünsel olarak ele alınması gerekiyor.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı, Medianova CEO’su Serkan Sevim

Dünya ile rekabet edeceksek, aramızdaki mesafeyi dijitalleşme ile kapatmak en iyi seçeneğimiz. ‘Gelişmiş ülkelerin teknolojiyi, gelişmekte olan ülkelerin de ürünleri ürettiği’ uluslararası iş bölümünde köklü dönüşümler yaşanacak. Biz de TÜSİAD olarak artan bir vurgu ile teknolojilerin ülkemizde üretilmesinin gerek sanayimizin gelişmesi gerek ekonomimizin küresel rekabetçiliği ve gerek gençlerimizin istihdamı açısından kritik olduğunu belirtiyoruz. Gençlerimizin ve girişimcilerimizin meraklı, sorgulayan ve daha iyi eğitilmiş şekilde iş dünyasına katılmasını arzuluyoruz. Global vizyonu olan, iyi İngilizce konuşan ve çevik yöntemler ile çalışan daha çok girişimciye, yazılımcıya, veri bilimciye, sistemciye ve ürün yöneticisine ihtiyacımız var.

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab

COVID-19 pandemisiyle birlikte gerek iş dünyası gerekse hükümetler stratejilerini yeniden gözden geçiriyor. G20 ülkesi ve jeopolitik ve ekonomik açıdan küresel olarak ve bölgesinde önemli bir aktör olan Türkiye dijital devrimin etkilerinin en üst seviyeye çıkartılmasında öncülük edebilir. Türkiye’nin sahip olduğu genç dinamik nüfus muazzam fırsatlar sunuyor. Geleneksel iş modellerinin ve alışılagelmişin dışında düşünülmeli; bu değişen koşullarla birlikte iş gücünün doğru yetkinliklerle güçlendirilmesine ve hayat boyu öğrenmeye önem vermeliyiz. Teknoloji olağanüstü fırsatlar sunarken öngörülemeyen riskleri de beraberinde getiriyor. Bu nedenle teknolojik inovasyon ile teknolojik yönetişim arasındaki denge mekanizmasını kurmalıyız.

GittiGidiyor Genel Müdürü ve TÜSİAD eTicaret Çalışma Grubu Başkanı Öget Kantarcı

“Dijital dönüşüm, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonominin katma değerini ve rekabet gücünü yükseltmek için belirleyici rol oynuyor. İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönem de her sektör ve büyüklükteki firma için dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gösterdi. Dijitalleşme yolculuğunda bugüne kadar geldiğimiz noktayı, neden ve nasıllarımızla birlikte iyi çözümleyip süratle geleceğin dijital yol haritalarını oluşturmalıyız. TÜSİAD’ın düzenlediği Dijital Türkiye Konferansı, böylesine önemli bir gündemi derinlemesine değerlendirme zemini yarattı. GittiGidiyor olarak, birbirinden değerli isimlerin katılımıyla gerçekleşen bu konferansın ana destekçileri arasında yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata

“Pandeminin teknoloji alanındaki en büyük etkisini şirketlerimizin dönüşüm hızı ve becerisinde görüyoruz. Tüm şirketlerin dijital dönüşümünü hızla tamamlayıp çalışma modellerini farklılaştırmaları ve yeni döneme adapte olmaları büyük önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde bir yandan uzaktan çalışma yaygınlaşırken diğer yandan da pek çok sektör yapay zeka, robotik süreç otomasyonu, nesnelerin interneti gibi teknolojileri kullanmaya başlayacak. Tam da bu noktada sektörlerin dönüşümüne katkı sağladığımız Dijital İş Servisleri şirketimiz ile kurumlarımızın dijital dönüşüm yolculuklarına uçtan uca çözümlerimizle eşlik ediyoruz. Türkiye’de milli ekosistemi en fazla destekleyen şirket olarak bugün sayıları 1300’e yaklaşan mühendisimizle kendi teknolojilerimizi geliştirmeye ve böylece de kurumlarımız için değer üretmeye devam edeceğiz.”

Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin:

“TÜSİAD’ın “Oyunun Kuralları Değil, Kendisi Değişti” temasıyla düzenlemiş olduğu, geleceğe yönelik dijital yol haritasının paylaşıldığı, Dijital Türkiye Konferansı’na Vodafone Business olarak destek vermekten gurur duyuyoruz. Türkiye’nin dijitalleşme sürecinin önemli bir temsilcisi olarak bu konferansın içeriğinin bizim stratejilerimiz ve faaliyetlerimizle örtüştüğüne olan inancımız tam.

Bugün olduğu gibi gelecekte de Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Yapay Zekâ ve Bulut gibi teknolojiler dijitalleşmenin önemli konu başlıkları olmaya devam edecek. Vodafone Business olarak biz dijitalleşmeyi bir memleket meselesi olarak görüyor ve Türkiye’yi bu süreçte sonuna kadar destekliyoruz. Dijitalleşme iş yapış yöntemlerini yeniden şekillendirirken yeni teknolojiler ve trendler de bizi bekliyor.Bu noktada Vodafone Business olarak kendimizi işletmelerin tüm teknolojik ihtiyaçlarına yanıt bulan bir dijital iş ortağı ve teknoloji danışmanı olarak konumluyoruz.”

Etiya Kurucu Ortak ve CEO’su Aslan Doğan:

Dijital dönüşüm ülkemizin katma değerli üretime geçmesi ve yeni dijital ekonomiden hak ettiği payı alabilmesi için önemli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlarla ilgili farkındalık yaratılması ve ülke olarak hemfikir olup kararlı adımlar atmamız gerekiyor. Ülkemizin geleceğini ve halkımızın refahını doğrudan ilgilendiren bu konuda sivil toplum örgütleri ve hükümetimiz ile birlikte çalışmayı bu topraklardan çıkmış global bir şirket olarak sorumluluğun ötesinde bir zorunluluk olarak görüyoruz. Birbirinden değerli konuşmacıların yer aldığı Dijital Türkiye Konferansı’nda tüm oturumlar ilgi çekici olduğu gibi bir o kadar da önemliydi. Sektörümüzün ve ülkemizin gelişimine gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerinde yer almaya ve destek vermeye devam edeceğiz.

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı ve SabancıDx Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler

Geleceğin tarihçileri 2020 yılını insanlığın kararlı yolculuğunda bir milat olarak yorumlayacak. Geleceğe bugünden bakan bireyler ve kurumlar olarak ortak sorumluluğumuz insanlığın adımını ileriye doğru atması için sürekli ve verimli bir işbirliği içinde olmamızdır. 2020’nin bizlere gösterdiği insani değerler yenilikçi fikirler ile buluştuğunda en zorlu durumları bile aşabilme gücüne sahibiz. Bu gücü, daha parlak yarınlar için sürekli ve sürdürülebilir kılmalıyız. İnsanlık olarak yönümüzü belirleyenin insanı teknolojiyle, teknolojiyi de insanla yakınlaştırma ve “dijital sürdürülebilirliği sağlama” becerisinin belirleyeceğine inanıyorum.

SabancıDx olarak “yenilikçi dijital fikirlerle sürdürülebilir faydalar sunarak kurumları geleceğe taşıma” misyonumuzla örtüşen, ilham verici fikir ve uygulamaları buluşturan TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı’nın doğal bir bileşeni olduk. Dijital dönüşümün yönetiminde yepyeni yaklaşımları teşvik eden bu önemli platform, gelecekte de hiç kuşkusuz insanlığın yönünü belirleyecek yaklaşımların filizlenme sahası olacaktır.

[Altın Sponsorlarımız]
[Gümüş Sponsorlarımız]
[Medya Sponsoru]