Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Yatırım Ortamı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masaları Başkanı, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı

Çalışma Hayatına 1989 yılında Maliye Bakanlığı’nda başlayan Fatih Kemal Ebiçlioğlu, 2002 yılına kadar Hesap Uzman Yardımcısı, Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1998-2002 yılları arasında yarı zamanlı olarak Hacettepe, Bilkent ve Atılım Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Koç Holding’e 2002 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılmış, 2004-2005 yıllarında Koç Holding Denetim Grubu Koordinatörü ve 2005-2015 yıllarında Arçelik Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevlerini üstlenmiştir. Şubat 2015’ten bu yana Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Fatih Kemal Ebiçlioğlu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans ve Virginia Commonwealth Üniversitesi’nde Finans alanında yüksek lisans eğitimlerinin ardından Ankara Üniversitesi SBF’nde Finans-Muhasebe alanında doktora derecesini elde etmiştir. Fatih Ebiçlioğlu, TÜSİAD ve TİM Yönetim Kurulu Üyesidir.

***

Fatih Kemal Ebiçlioğlu (Ph.D), Koç Holding AS, President of Consumer Durables

At 1989 Fatih Kemal Ebiçlioğlu started his career at the Ministry of Finance as a Junior Financial Auditor and served as a Financial Auditor and Chief Financial Auditor. He worked as a lecturer in Hacettepe, Bilkent and Atılım Universities between 1998-2002.

He joined the Koç Group in 2002 and worked as the Coordinator of the Finance Group and continued as the Coordinator of Audit Group between 2004-2005. In April 2005 he was assigned as Chief Financial Officer (CFO) of Arçelik AS. From February 2015, he serves as President of Consumer Durables at Koç Holding AS.

He graduated from Ankara University, Faculty of Political Science and Public Administration. He completed his MBA in Finance at Virginia Commonwealth University and has a PhD from