huseyin-gelis

Hüseyin Gelis, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Çalışma hayatına 1976 yılında Siemens’in telekomünikasyon alanında üretim yapan fabrikasında başlayan Hüseyin Gelis, sırasıyla Ar-Ge, imalat, PBX sistemleri, planlama, lojistik organizasyonu ve stratejik satın alma gruplarında görev yaptı. 2000 yılında Siemens Hindistan’da CFO ve başkan yardımcılığı görevlerine getirilen Gelis, 2005’te “Business Today” dergisi tarafından Fortune 500 şirketleri arasındaki en iyi 10 CFO arasında gösterildi. 1 Ekim 2007 tarihinde Siemens Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak atandı. Hüseyin Gelis, Türkiye’deki tüm Siemens faaliyetlerinin genel stratejik yönetiminden ve liderliğinden sorumlu bulunuyor.

Hüseyin Gelis, 2015’te TÜSİAD’ın Almanya Network Çalışma Grubu Başkanlığı’nı üstlendi ve aynı yıl G20/B20 Türkiye Dijitalizasyon Çalışma Grubu katılımcısı oldu. 2017’den bu yana YASED’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Şubat 2019’da YASED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. 2018’de PWN’in Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleyen CEO’lar Manifestosu’na imza attı ve Eşitlik Elçisi görevini üstlendi. Gelis, aynı zamanda Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi olarak da görev yapıyor.

Hüseyin Gelis, 28 Kasım 2017’de ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda Türkiye ve Almanya arasında kurduğu köprüden ve katkılarından dolayı, Almanya Cumhurbaşkanı tarafından Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.

Starting his career in 1976 at the Siemens manufacturing facility focusing on telecommunication, Gelis worked in R&D, production, PBX systems, planning, logistics organization, and strategic purchasing groups successively. Assigned to Siemens India as CFO and Vice President in 2000, Hüseyin Gelis was selected one of the “Top 10 CFOs” within the Fortune 500 companies in Business Today’s list of 2005. He was assigned as the CEO and President of Siemens Turkey on October 1, 2007. As Chief Executive Officer, Hüseyin Gelis is responsible for overall strategic management and leadership for all Siemens activities in Turkey.

In 2015, he took over the Presidency of TÜSİAD’s Germany Network and became a member to the G20/B20 Turkey Digitalization Task Force. Hüseyin Gelis is also a Board Member of YASED since 2017 and the Vice Chairman as of February 2019. Hüseyin Gelis signed PWN’s CEO Manifesto in Support of Social Gender Equality in 2018 and became an Equality Ambassador. He also acts as a Member of High Advisory Board of Darüşşafaka Association.

Gelis was rewarded the Order of Merit by the German President for his contributions to building economic, political and cultural bonds between Turkey and Germany.