kivanc-zaimler

Kıvanç Zaimler, Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı ve SabancıDx Yönetim Kurulu Başkanı

Kıvanç Zaimler 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olup, Berlin Teknik Üniversitesi’ndeki eğitiminin ardından iş hayatına 1992 yılında başlamış ve 2008 yılına kadar sırasıyla Türk Elektrik Endüstrisi, RAM Dış Ticaret ve Aygaz şirketlerinde çeşitli yönetici
pozisyonlarında bulunmuştur.

2008 yılında Enerjisa’ya katılan Kıvanç Zaimler, Enerjisa bünyesinde Ticaret Direktörü, Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü, Satış Şirketleri Genel Müdürü ve son olarak Enerjisa CEO’su olarak görev yapmıştır. Zaimler, Temmuz 2018’den itibaren Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif rol alan Zaimler, Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkan Yardımcılığı, TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanlığı, YASED, Elder, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Yönetim Kurulu Üyelikleri ve SHURA Danışma Konseyi Üyeliğinin yanı sıra,
Sabancı Topluluğu’nda Enerjisa Enerji ve SabancıDx şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı, Enerjisa Üretim şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Aksigorta şirketi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

***

Kıvanç Zaimler graduated from Istanbul Technical University Industrial Engineering Department in 1991. He started his career in 1992 and until 2008; he worked in various executive positions in Turkish Electricity Industry, RAM Foreign Trade and Aygaz companies respectively.

Kıvanç Zaimler joined Enerjisa in 2008 and served as Trade Director, Distribution Companies General Manager, Sales Companies General Manager and CEO at Enerjisa respectively. As of July 2018,
Zaimler was appointed President of the Energy Group at Sabancı Holding.

Taking active roles in NGOs, Zaimler serves as Turkish Vice President at World Energy Council;
Chairman at TÜSİAD Energy Working Group; Board Member at YASED, Elder, Sabancı University Istanbul International Energy and Climate Center (IICEC) and Advisory Council Member at SHURA. He is also Chairman of the Board at Enerjisa Enerji and SabancıDx, serves as Deputy Chairman of the Board at Enerjisa Üretim and is a Member of the Board of Directors at Aksigorta.