Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu

Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü & İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Merkezi

Marmara Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü’nde AB Yüksek Lisansı ve AB Hukuku Doktorası yapmıştır. 2004 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünde görev almaktadır. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğünü yürütmektedir.

İnovasyon hukuku ve politikaları çerçevesinde yenilikçi politikaların kurgulanması, inovasyon stratejilerinin oluşturulması ve inovasyon anlatılarının ve eko-sistemlerinin yapılandırılması alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Güncel çalışmaları yenilikçi teknolojilere yönelik yasal düzenlemeler, inovasyon anlatısı ve normlarından hareketle veri yoğun yenilikçi eko-sistemlerde strateji ve politika yapma, kişisel verilerin korunması, robot hukuku, akıllı şehirlerde veri yönetimi, yenilikçi tarım sistemlerinde inovasyon yönetimi ve çağdaş sanat inovasyon etkileşimi başlıkları altında yer almaktadır.

Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu’nun AB, UNDP ve Birleşik Krallık Prosperity Fund destekli proje çalışmaları ve saygın akademik dergilerde yayınlanmış birçok çalışması mevcuttur. Lisans düzeyinde AB hukuku, inovasyon hukuku, AB ekonomi tarihi derslerini, yüksek lisans düzeyinde ise uluslararası politik ekonomi ve rekabet hukuku derslerini vermektedir.