haydar-yenigun

Haydar Yenigün, OSD Yönetim Kurulu Başkanı 1 sektör temsilcisi

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayarak 1987 yılında mezun olmuştur. Aynı sene Ford Otosan’a katılmış ve 1990 yılına kadar üretim departmanlarında değişik görevler almış, askerlik sonrası 1992-1996 yılları arasında Proje Mühendisi olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

1997 yılında Ford Motor Company ve Otosan A.Ş. arasında hisselerin eşitlenmesi ve ilgili anlaşmanın imzalanmasının ardından Kocaeli Fabrikası’nın kurulması aşamasında çeşitli görevler almıştır. 1998 yılında Proje Liderliği görevini üstlenmiştir. Bu fabrikada üretilecek ticari araç modellerinin tasarım ve üretim süreçlerinde bulunmuştur. 1999 yılı sonunda Kocaeli Fabrikası Kaynak Alan Müdürü olmuştur. 2007-2012 döneminde Ford Otosan Kocaeli Fabrika Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 15 Şubat 2012’de Ford Otosan Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Ayrıca, Mart 2018’den bu yana Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

Aynı zamanda, Kocaeli Sanayi Odası ve Metal Sanayicileri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği üyesi, ve Türkiye-ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısıdır. 2020 yılında, Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği’nde (ACEA) Yönetim Kurulu Üyeliği başlamıştır.

***

Haydar Yenigün graduated from Yıldız Technical University in Mechanical Engineering and joined Ford Otosan in 1987, He found opportunity to serve in many different departments in production and worked as Project engineer between 1992 and 1996. He continued serving in different positions during the establishment of the Kocaeli Plant after the shares of Ford Motor Company and Otosan A.S. were equalized in 1997.

He became Project Leader in 1998. He participated in the production process of commercial vehicles design and production processes to be built in the new plant. He worked as Body Construction Area Manager in the Kocaeli Plant between 1999 and 2007, and served as Kocaeli Plant Manager and Assistant General Manager from 2007 to 2012. He was appointed as Ford Otosan General Manager and became a Member of the Board of Directors on 15 February 2012. Since March 2018, he has been the Chairperson of the Automotive Manufacturers Association (OSD) Board of Directors.

In addition, he is a member of Kocaeli Chamber of Industry Board of Directors and member of Employers Association of Metal Industries Board of Directors, member of Turkish Industry and Business Association, and Vice Chairperson of the Turkish-American Business Council Executive Committee. In 2020, he became a board member of European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) Board of Directors.