Dr. M. Fevzi Toksoy

Dr. M. Fevzi Toksoy, TÜSİAD Rekabet Hukuku Çalışma Grubu Başkanı / ACTECON-Ortak

Çeşitli eğitim kurumlarından edindiği birikimlerin de bir sonucu olarak meslek hayatı rekabet nosyonu üzerine kurulu olan Toksoy, rekabet hukuku alanında faaliyet gösteren ACTECON’da ortak olarak çalışmakta, Marmara Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Rekabet Hukuku dersleri vermekte ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif rol almaktadır. Hayatın her alanında adil bir yarış olması gerektiğini savunur.

Sürdürülebilirliğin bir iş dünyası terimi olmanın ötesine geçebilmesi gerektiğini düşünür. Etik ve uyumun da keza fiyakalı iş kavramları değil hayattaki her türlü yarışın özünde olması gereken kavramlar olması gerektiğini düşünür. Ancak böyle bir ortamda, rekabet yarışında birinci gelenlerin yarışanların en iyisi, yarışı kaybedenlerin de en asil kaybedenler olacağını düşünür.

Ancak böyle bir dünyada, insanların zengin olma özgürlüğünün en Dünya’ya faydalı şekilde kullanılacağını düşünür. Bunların çocuklarımıza öğretilmesi gerektiğini düşünür…  Çünkü, adil yarışmayı öğrenmeyen bir nesilden inovasyon beklemez…

***

M. Fevzi Toksoy, PhD

Toksoy bases his professional life on the notion of fair competition, as a result of his experience and education. He is a partner at ACTECON, a competition law advisory, teaches European Union Competition Law at Marmara University and is active in the leadership of various non-governmental organizations.

He believes there should be fair competition in all areas of life, and that ethics and compliance are the heart of fair competition. He also argues that sustainability should be more than business lingo. Only in such an environment, he believes, will the best competitors come first in the race and those who lose the race will be the most noble losers.

He also believes that only in such a world will people’s freedom to be wealthy have the most beneficial impact on the Earth. These values should be taught to our children… Because only a generation that learns how to compete fairly will promote innovation and a better world.